FT_W32_SetCommState函数的用法

介绍 FT_W32_SetCommState函数的用法、参数、返回值、注意事项、适用的操作系统环境、调用代码示例等。

enter键 发泄超大号解压回车键usb电脑办公键盘程序员解压神器抖音网红Big Enter午睡枕头解压发送键创意礼物
解压神器 网红同款 一键多用 午睡枕头 | 月销量893件
优惠价19.8元
原价¥19.8

淘口令:

¥nK7KXtGYfyA¥
 

支持的操作系统

Linux

Mac OS X 10.4 以上版本

Windows 2000 以上版本

Windows CE 4.2 以上版本

概述

FT_W32_SetCommState 函数通过修改设备控制块DCB的内容来设置设备的状态。

定义

BOOL FT_W32_SetCommState (FT_HANDLE ftHandle, LPFTDCB lpftDcb)

参数说明

ftHandle — 设备句柄。
lpftDcb—  FTDCB 结构体指针。

返回值

成功则返回非零值;如果失败则返回0。

备注

暂无。

代码示例

FT_HANDLE ftHandle; // setup by FT_W32_CreateFile
FTDCB ftDCB;
if (FT_W32_GetCommState(ftHandle,&ftDCB)) {
// FT_W32_GetCommState ok, device state is in ftDCB
ftDCB.BaudRate = 921600; // Change the baud rate

if (FT_W32_SetCommState(ftHandle,&ftDCB))
; // FT_W32_SetCommState ok
else
; // FT_W32_SetCommState failed
}
else
; // FT_W32_GetCommState failed

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧,技术咨询可以联系QQ407933975
点赞0
分享
评论 抢沙发
CPPKU的头像-cppku-C++库

昵称

取消
昵称表情代码图片