FT_SetDataCharacteristics函数的用法

京东自营,扫码进入

介绍FT_SetDataCharacteristics函数的用法、参数、返回值、注意事项、适用的操作系统环境、调用代码示例等。

汉印FT800无墨打印机 家用小型学生a4迷你迷小型宿舍家庭错题热敏无线wifi手机蓝牙便携式天猫精灵作业一体机
汉印FT800无墨打印机 家用小型学生a4迷你迷小型宿舍家庭错题热敏无线wifi手机蓝牙便携式天猫精灵作业一体机
无墨打印/天猫精灵 花一台机器钱 当两台用 | 月销量3000件
券后488-10=478元
原价¥899

淘口令:

¥uJ392PcnWNy¥
 

支持的操作系统

Linux

Mac OS X 10.4 以上版本

Windows 2000 以上版本

Windows CE 4.2以上版本

概述

FT_SetDataCharacteristics函数设置数据格式特征。

定义

FT_STATUS FT_SetDataCharacteristics (FT_HANDLE ftHandle, UCHAR uWordLength, UCHAR uStopBits, UCHAR uParity)

参数说明

ftHandle—设备句柄。

uWordLength—字符占用位数 – 可以选择 FT_BITS_8 或 FT_BITS_7.

uStopBits—停止标志的位个数 – FT_STOP_BITS_1 或 FT_STOP_BITS_2.

uParity—奇偶校验 – 可选项包括 FT_PARITY_NONE, FT_PARITY_ODD, FT_PARITY_EVEN, FT_PARITY_MARK or FT_PARITY SPACE.

返回值

成功则返回FT_OK,如果失败则根据错误返回特定错误码(FT_*).

备注

暂无。

代码示例

FT_HANDLE ftHandle;
FT_STATUS ftStatus;
ftStatus = FT_Open(0, &ftHandle);
if(ftStatus != FT_OK) {
// FT_Open failed
return;
}
// Set 8 data bits, 1 stop bit and no parity
ftStatus = FT_SetDataCharacteristics(ftHandle, FT_BITS_8, FT_STOP_BITS_1,
FT_PARITY_NONE);
if (ftStatus == FT_OK) {
// FT_SetDataCharacteristics OK
}
else {
// FT_SetDataCharacteristics Failed
}
}
FT_Close(ftHandle);

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧,技术咨询可以联系QQ407933975
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片